Sobre l’escriptura hipertextual

L’escriptura hipertextual, que té com a unitat bàsica l’enllaç i com a suport lògic l’electrònic, s’ha de realitzar de forma diferent a l’escriptura convencional. Als usuaris no els agrada llegir en pantalla, de manera que agrairan com més els facilitem aquesta tasca. En aquest article es tractarà la correcta presentació de continguts i elements d’interacció (enllaços) en els documents hipertextuals. –

Roland Barthes i el text

El plaer del text: Roland Barthes