Font , Efectes tipogràfics i Alineació (VI)

Els tipus de font que més còmodament es llegeixen en pantalla són les ‘ sans- serif ‘ i  l’Arial o la Verdana . Les fonts ‘ serif ‘ , com Times New Roman , són recomanables només en documents per a impressió.

La mida de la font hauria de ser definida de forma relativa ( percentatges ) , no absoluta ( píxels) . D’aquesta manera , un usuari amb certa discapacitat visual o amb una alta resolució de pantalla podria augmentar ( o disminuir ) la mida de la font de la pàgina des del navegador .

Per emfatitzar termes en una oració no hem de fer servir mai el subratllat . Encara que en el món editorial és molt utilitzat , al web normalment identifica els enllaços i l’usuari pot trobar-se confós . L’efecte cursiva tampoc és recomanable , la baixa resolució de les pantalles fa que les paraules en cursiva siguin menys llegibles que la resta .

L’ideal a l’hora d’emfatitzar seria no fer servir cap efecte tipogràfic concret ( negreta , cursiva , etc . ) , Sinó utilitzar etiquetes <em> …. < / em> , perquè cada navegador concret emfatitzés els termes que consideri necessaris . Per exemple , un navegador per a invidents que utilitzi àudio per comunicar a l’usuari el contingut de l’hiperdocument , podria emfatitzar aquests termes pronunciándolos més alt que la resta de termes de l’oració .

Respecte a l’alineació , per facilitar la lectura , el més apropiat és utilitzar una alineació a l’esquerra . Però un text web no només ha de ser fàcil de llegir , també ha d’atreure a l’usuari . En múltiples proves amb usuaris s’ha pogutt comprovar com la gran majoria prefereix el text amb alineació justificada . Proporciona una estètica àmpliament valorada , malgrat els problemes que pugui comportar per la baixa resolució de les actuals pantalles i a les diferències de render (ajust i distribució d’elements dins de la interfície ) dels diferents navegadors . Si ens decidim finalment per una alineació justificada , hem de recordar que l’ample del seu text ha de ser d’almenys 500 píxels , en cas contrari la distribució de les paraules en cada línia serà massa desproporcionada i acabarà amb l’estètica simètrica que es persegueix amb aquest tipus d’alineació .

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s