LLIBRES SOBRE L’HIPERTEXT

Per Landow-uns dels teòrics més propers a l’enfocament deconstruccionista-l’hipertext «canvia radicalment les experiències a què es refereixen els termes / llegir /, / escriure / i / text /.» Inspirat per les teories de Barthes, Foucault i Derrida , Landow va teixint una trama de reenviaments entre aquests autors i el món hipertextual.


books (3)
books (1) books (2)