ELS MARCS COM A ESTRUCTURES MENTALS:GEORGE LAKOFF( i IV)

L’esquerra acostuma a parlar dels seus programes d’una manera racional , pensant que si la seva proposta és racional  això li donarà més vots . Tanmateix , no és així ,en els votants els importen cinc coses fonamentalment : valors , connexió, autenticitat , confiança i identificació . Només si transmet amb emoció els seus valors de sempre  i els encaixa en un relat que permeti connectar amb la gent , parlant també dels problemes reals del carrer , i generant credibilitat i confiança de la ciutadania , aquesta esquerra serà capaç de transformar aquests valors en polítiques actives.

La solució per als progressistes és afirmar clarament els seus valors , i crear un llenguatge propi , un llenguatge que generi els seus propis marcs , i que a poc a poc siguin acceptats per la població d’una  manera inconscient . Si segueixen oposant-se als republicans usant el llenguatge ( i els marcs ) conservadors , li estan donant força a aquests marcs .La importància de la diferencia, per exemple en el cas espanyol del PP i del PSOE,  no es dona perquè els frames son els mateixos i la gent ho acaba rebent com un missatge confós i bescanviable.

La raó fa servir frames , usa metàfores que donen forma al nostre pensament , com la narrativa , que fa que les emocions es facin presents . I en això és molt important l’empatia . Gestionar significa ser molt coherent , amb un frame específic per a cada tema . Quan més frames es repeteixin , més bo serà el frame , tenint sempre en compte que els frames morals tenen més valor . En un dels seus discursos , George W. Bush va usar 49 vegades la paraula llibertat ( free , freedom , liberty ) en tan sols 29 minuts . És un exemple més de l’ús de les paraules per generar marcs en la ciutadania .

George Lakoff

ELS MARCS COM A ESTRUCTURES MENTALS:GEORGE LAKOFF(III)

Hi ha una gran diferència entre la raó i el llenguatge. La major part d’allò  que pensem alhora d’escoltar als polítics o als mitjans de comunicació és pràcticament inconscient. El llenguatge genera s’acobla a marcs i sistemes de pensament que, quan es repeteixen de forma constant, creen formes de pensar que no són naturals, però que la gent, en el seu subconscient, assimila com si ho fossin.

Lakoff parla del marc del pare estricte i protector, que posa disciplina però que també  ens protegeix dels perills. L’exemple en els USA podem extrapolar-lo a altres llocs com Espanya. De fet el partit republicà  ha aconseguit instaurar aquest marc en la majoria de població nord-americana, utilitzant les paraules per alimentar aquest frame, per exemple parlant d’impostos com «càrrega tributària» sense referir-se al que es rep a canvi del que es paga (activant el mite del ciutadà espoliat per l’Estat), o en parlar de matrimoni homosexual en lloc d’unió entre persones (el que implicava  la devaluació d’una institució,  quasi sagrada per la majoria de cristians pràcticants.

 

 

ELS MARCS COM A ESTRUCTURES MENTALS:GEORGE LAKOFF(II)

Segons George Lakoff, el partit republicà nord-americà treballa amb desenes d’estratègies, coordinació de missatges, llistes de distribució … perquè el seu missatge i el significat que volen donar a les seves paraules calin en la població. A més, el 80% dels que parlen en televisió són republicans. Els conservadors han inoculat el seu llenguatge als mitjans i així estan reforçant el seu sistema moral. Aquestes paraules o frases generen marcs, i han invertit molt de temps (30 anys) i diners en fabricar marcs (frames) amb frases del tipus «alleujament fiscal» o «guerra al terrorisme». Qualsevol que s’oposi a aquest marc lingüístic està caient en un parany perquè significa que vol pujar els impostos o donar suport al terrorisme.

Als Estats Units, els polítics conservadors estudien empresarials, màrqueting o ciències econòmiques, mentre que els demòcrates estudien ciències polítiques, dret, treball social, etc … Això ha fet que els conservadors s’emmarquin millor els seus missatges, els dirigeixin millor cap als interessos dels electors

ELS MARCS COM A ESTRUCTURES MENTALS :GEORGE LAKOFF (I)

«Els marcs són estructures mentals que conformen la nostra manera de veure el món (…) No poden veure’s ni ser sentits, formen part d’allò que els científics cognitius anomenen ‘l’inconscient cognitiu’ (…) Totes les paraules es defineixen en relació a marcs conceptuals».

No_pienses_en_un_elefante_Lakoff

Són afirmacions del lingüísta i professor de Ciència Cognitiva per la Universitat de California George Lakoff. En aquest llibre Lakoff relaciona les polítiques conservadores nord-americanes amb la figura d’un pare estricte que premia l’esforç i la disciplina individuals amb la reducció del nombre de plans socials «immorals» i la rebaixa d’impostos («alleujament fiscal», en paraules de G.W. Bush). Per contra, el programa demòcrata emmarca el seu discurs en la figura del pare protector que defensa els valors americans de democràcia, prosperitat i llibertat. Segons l’autor, el veritable error de l’esquerra és polemitzar amb els ‘neocons’ dins dels seus propis marcs cognitius.